Záchrana egyptské říše (2019)

Letos nás po příjezdu do Školy Jana Amose Komenského potkalo nečekané osvobození ze školní nudy – se svojí novou kamarádkou Bárou jsme se totiž přenesli do dávno minulého starověkého Egypta neboli Takemet. U jakéhosi pohřebního obřadu jsme se potkali s Maimosem, jenž se nás ujal.

 

 

Farao v nebezpečí

Hned další den Maimose Báru zachránil před krokodýlem, kterého jsme zanesli do Bastetina chrámu. Tam nám vyšla vstříc Meritbastet – tajemná žena, která se vždy objeví jen na čas, aby někomu pomohla. Přidělila nám několik božstev a Báru zavedla do svatyně.

Báře se ve snu zjevila kočičí bohyně Bastet s poselstvím, že musí s Maimosem a jeho mladším bratrem Neferibem (jenž se Báře ohromně líbil) ochránit faraona Menkauréa před věčnou smrtí. Co nejrychleji jsme se proto připravili na cestu a vydali se po Nilu za faraonem. Na chvíli se nám během zastávky na ostrově ztratil Maimose, takže jsme si v půli noci museli sbalit spací rohože a najít ho podle odrazu světla na jeho mužné hrudi (pleši), ale do města u Bílých zdí jsme dorazili nakonec všichni.

Ve spolupráci s knězem Sechemchetem a správcem faraonova paláce Tepemkauem jsme po intenzivním několikadenním pátrání došli k následujícímu: catej Selkethotep s princem Šepseskafem a s tzv. lasičkou se chystají zabít faraona a dostat se k moci – navíc zřejmě kradou na stavbě pyramidy faraona Menkauréa.

Menkauré sám byl v bezpečí svého paláce, a tak nám nezbylo než se nechat zaměstnat u správce pyramidy Senbiho, abychom alespoň ony krádeže důkladně prověřili. Když na stavbu Menkauré přijel, Bára skutečně odhalila chyby v účtech. Zdálo se, že za chvíli celému spiknutí zatneme tipec.

Avšak vše vzalo nečekaný spád. Vzdor veškeré naší snaze byl faraon zabit a Maimose během pokusu jej zachránit vážně raněn. V těžkou chvíli navíc Bára na rozkaz Senbiho nesměla zůstat s Neferibem na stavbě a měla ve městě učit děti počítat. Báře se ale podařilo tajně vrátit k Neferibovi. Radost ze shledání zkalila smutná zpráva – Maimose zesnul.

Přes všechen smutek museli Bára a Neferib zajistit, aby nikdo nezničil faraonovo mrtvé tělo. Báře se podařilo proniknout k tělu do pyramidy, kde ji však – při naší druhé noční hře – načapal proradný Senbi. Ukázalo se, že Senbi je ona lasička, tedy třetí spiklenec. Báru naštěstí zachránil Maimose, který ve skutečnosti smrt jen předstíral, aby mohl zůstat v blízkosti faraonova těla.

Nikdo nám však nevěřil, že Senbi je vinen, a královské stráže nás uvrhly do vězení. Během posledního dne se nám podařilo uprchnout, shromáždit důkazy a nalézt svědky. Večer jsme u ohně předstoupili před novou královnu Chentkaus a doufali, že se nám podaří ji přesvědčit o vině spiklenců.

Naše naděje se naplnily. Jak se ukázalo, královna byla dobře informována a právě ona nás nechala zavřít. Chtěla nás tím totiž před spiklenci ochránit. Královna odsoudila Šepseskafa, Selkethotep i Senbiho a nás „velkou žranicí a egyptskými vaky na záda“ bohatě odměnila za to, že jsme ochránili jejího otce před věčnou smrtí a zabránili vládě isfet v Takemet.

Bára a my s ní bychom nejradši v Egyptě zůstali, vždyť už jsme se s Maimosem i Neferibem tolik skamarádili! Meritbastet nás však po hostině na rozloučenou opět zavedla do svatyně a my se dalšího rána ocitli v současnosti. Vzpomínky na prožitá dobrodružství nám ale nikdo nevezme.

EGYPTSKÁ HYMNA

1. Modravý Nil už pomalu stoupá,
krokodýl v zátoce líně se šplouchá.
Když na obzoru loď Réova zmizí,
vylezou na poušti hadi a štíři.

Refrén:
Farao se dvorem z paláce shlíží,
projdeme s Maimosem egyptskou říší!

2. Egypt si mohl žít dál v klidu, míru,
Bářin sen udělal do míru díru.
Kdo zradu plánuje, zjistíme brzy,
ztrestáni budou ti odporní vrazi.

Ref.

BOZI A JEJICH UCTÍVAČI

NECHBET

Zvíře: supice

Kněží: Terka, Rita a David

Uctívači: Bárt, Ema, Míša, Bětka, Nasťa, Šimon, Matyáš, Tomáš, Aňa, Amálka

Pokřik:

se sólovým vkladem nejmenšího uctívače

Bráníme Egypt na severu,
zlato, stříbro, to má cenu.

Zajišťujem bezpečí (i Báře!),
faraon se nám odvděčí.

Na místě jeho čepice
má své hnízdo supice.

Nechbet!

 

SELKET

Zvíře: škorpión

Kněží: Anička a Denis

Uctívači: Rádik, Staz, Viky, Sam, Emilka, Kačka, Áďa, Valy, Lukáš

Pokřik:

ke konci s efektním drapajícím gestem škorpióna

Ó, Selket, naše bohyně,
jsi přátelská ochránkyně.

Opatruješ naše vnitřnosti, když nám je zlosyni berou,
nikde nejsme v bezpečí tak jako s tebou.

Báru ochráníš velikou mocí,
bdíš nad námi dnem i nocí.

Škorpióni!

 

THOVT

Zvíře: ibis

Kněží: Damka a Pavel

Uctívači: Ivanka, Viktor, Kolja, Lucka, Ondra, Ilča, Maty, Verča, Sam

Pokřik:

na melodii znělky Hry o trůny, s tlumočením pro hluchoněmé

Thovt a Ibis jsou jeden bůh,
Thovt a Ibis jsou jeden bůh.

Vynalezl kalendář i čas,
v písmu a jazyce nám dal hlas.
Když Bára otevřela atlas,
netušila, že tu potká nás.

Thovt, Ibis, Thovt, Ibis, Thovt, Ibis, Thovt!

 

HOR

Zvíře: sokol

Kněží: Lali a Vítek

Uctívači: Sam, Kristin, Johi, Táňa, Bětka, Vojta, Jana, Ester, Šimon, Matyáš

Pokřik:

z profilu a s ozvěnou – první Vítek, pak všichni ostatní

S bohem Horem v našem čele, 
co světlu a tmě rytmus dává, 
půjdem s Bárou vším a směle. 
Cesta Egyptem to bude dravá. 

Dopadne to výtečně 
a vrátíme se společně! 

 

VEDŽO

Zvíře: kobra

Kněží: Marta a Noé

Uctívači: Tobík, Filip, Věra, Káťa, Fína, Dora, Kryštof, Kuba, Petr, Eli

Pokřik:

s velikým nasazením, tzn. velice nahlas

Tento rok bude úroda dobrá,
faraona chrání Vedžo a kobra.

Barboře v Egyptě pomůžeme
tak moc, jak se jen zmůžeme.

Ssssssss-lusk!-polečně!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *